22.8.2022

Oman tuottamisen polku tueksi projektimuotoisiin tehtäviin 

Projektimuotoisten tehtävien tekemisen tueksi Kopiraittilaan on kuvattu ”oman tuottamisen polku”. Polulta oppija saa vinkkejä ja työkaluja oman tuottamisen prosessiin, kuten tiedonhankintaan, lähdekritiikkiin ja tekijänoikeuksien huomioimiseen.

Oman tuottamisen polussa on viisi kokonaisuutta, jotka on jaettu omiin alakohtiinsa. Ne auttavat hahmottamaan seuraavia työvaiheita. Polkua voi hyödyntää yläkoulussa, lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa ja opettajankoulutuksessa. 

Oman tuottamisen polku löytyy Opettajalle-valikon kohdasta Opettajan materiaalipankki.  
Oman tuottamisen polku 

Takaisin