8.3.2021

Mihin sinä tarvitset journalismia?

Helmikuussa julkaistu Mediaa, kiitos! on journalismin pelisääntöihin pureutuva mediakasvatuksellinen verkkomateriaali aikuisille. Se tarjoaa viisi näkökulmaa journalismiin ja haastaa aikuisia mediankäyttäjiä pohtimaan median merkitystä ja omaa suhdettaan journalismiin. 

Mediakasvatustyötä on Suomessa tehty pitkään ja laadukkaasti, mutta pääasiassa lapsille ja nuorille. Aikakausmedian ja Uutismedian liiton yhteishankkeessa keskitytäänkin juuri aikuisiin, sanoma- ja aikakauslehtien ylivoimaisesti suurimpaan kohderyhmään.

Aikuisille suunnattua mediakasvatussisältöä on edelleen tarjolla vähän siitä huolimatta, että tässä ajassa mediakriittisyys ja hyvä medialukutaito nähdään kansalaistaitoina ikään katsomatta. Journalismin pelisääntöjä on tarpeen avata heille, jotka sitä eniten kuluttavat.

Journalismia kohdataan nykyisin mitä moninaisimmissa ympäristöissä eikä journalismi ole mediankäyttäjille enää itsestään selvän tuttua tai tunnistettavaa. Keskeinen median käyttäjän taito on osata tunnistaa journalismi ja muu vastuullisen median tuottaman sisältö. Siihen Mediaa, kiitos! -materiaali antaa työkaluja.

Näkökulmatekstejä ja todenmukaisia tehtäviä

Aineiston näkökulmateksteissä pohditaan muun muassa sitä, millainen on tulevaisuuden toimittaja, mikä on totuudenmukaisuuden merkitys journalismissa, miten yleisö vaikuttaa journalistisiin valintoihin ja millaisia muutoksia tekoäly ja robotiikka tuo journalismiin.

Materiaalin todenmakuisten ja interaktiivisten tehtävien avulla myös lukija pääsee testaamaan omaa tietämystään journalismista, mediaetiikasta ja toimittajan työstä. Käyttäjä saa pohtia esimerkiksi sitä, miten hän toimittajana uutisoisi tapauksen, jossa toimitus saa tiedon piiritystilanteesta Tampereella ja pian sen jälkeen Facebook-käyttäjä aloittaa live-streamin käynnissä olevasta piirityksestä –miten hän ratkaisisi tilanteeseen liittyvät eettiset ja tekijänoikeudelliset kysymykset. 

Materiaali perustuu media-alan ammattilaisten haastatteluihin, joissa kartoitettiin, mitä toimituksissa työskentelevät itse ajattelevat työstään, resursseistaan ja yleisöstään. Mediaa, kiitos! esittää median ammattilaisten ja journalistien näkökulman omaan työhönsä – miten, millä ehdoilla ja miksi mediaa tehdään nyt ja tulevaisuudessa.  

www.mediaakiitos.fi
Materiaalin ovat tuottaneet Aikakausmedia ja Uutismedian liitto.

Outi Laine
Mediatuottaja
Aikakausmedia

Hanna Romppainen
Mediakasvatusasiantuntija
Uutismedian liitto

Jutun kuvat: Outi Laine

Takaisin