14.10.2019

Lupa elokuvien esittämiseen

Kuva dokumentti elokuvasta An Inconvenient Sequel: Truth to Power.

Kuva: Paramount Pictures.
Kuva on dokumentti elokuvasta An Inconvenient Sequel: Truth to Power.

Opetushallitus on hankkinut tv-ohjelmien esittämiseen ja tallentamiseen luvan oppilaitoksille. Tämä lupa ei sisällä lupaa elokuvien esittämiseen ja tallentamiseen opetuksessa. Elokuvien esittämiseen opetuksessa tarvitaan aina erillinen lupa.

Esitysluvan myöntää elokuvan tuotantoyhtiö tai tuottajan valtuuttama muu taho. Kotimaisten elokuvien esittämisluvan voi hankkia Audiovisual Producers Finland APFI ry:ltä ja ulkomaisten elokuvien M&M Viihdepalvelu Oy:ltä. M&M Viihdepalvelu on suomalainen yritys, joka on toiminut jo 29-vuotta suurimpien amerikkalaisten ja eurooppalaisten elokuva- ja jakeluyhtiöiden edustajana Suomessa, kun kyse on muusta julkisesta esittämisestä kuin teatteriesityksistä.

Oppilaitos voi hankkia APFI:lta tai M&M Viihdepalvelulta elokuvakohtaisen- tai vuosiluvan. Luvan hinta määräytyy oppilaiden määrän mukaan. APFI:n vuosilupa maksaa 2 € /oppilas / kalenterivuosi ja Elokuvalisenssi 3,5 € / oppilas / vuosi. Vuosiluvan voi hankkia myös keskitetysti, esimerkiksi koko kunnan oppilaitoksille. APFI:n edustamien kotimaisten elokuvien kertaesityslupa maksaa 120 €, jos elokuva näytetään alle 100 oppilaalle ja 240 €, jos elokuva näytetään yli 100 oppilaalle. M&M Viihdepalvelun esityskohtainen lupa maksaa 185 € / viikko ja luvassa ei ole kävijämäärään pohjautuvia rajoituksia. Hintoihin lisätään arvonlisävero.

Elokuvakohtainen lupa kattaa yhden yksittäisen elokuvan julkisen esittämisen. Vuosilupa oikeuttaa esittämään APFI:n tai M&M Viihdepalvelun edustamien elokuvayhtiöiden elokuvia täysin rajattomasti. APFI:n luvalla ja Elokuvalisenssillä saa esittää mistä tahansa laillisesta lähteestä hankitun elokuvan. APFI:lla itsellään ei ole elokuvia tarjolla. M&M Viihdepalvelulla elokuvakopio (dvd/BluRay) sisältyy aina hintaan.

APFI:n luvan piiriin kuuluu tällä hetkellä yli 400 elokuvaa ja määrä kasvaa koko ajan. ”Saamme luvan jäsenenämme olevien tuotantoyhtiöiden elokuvien esittämiseen opetuksessa sen jälkeen, kun elokuva on poistunut elokuvateatterilevityksestä”, kertoo viestintäpäällikkö Sanna-Maria Nikula APFI:sta. ”Eniten oppilaitoksissa esitetään kotimaisia lastenelokuvia ja luontoaiheisia elokuvia.”

M&M Viihdepalvelun Elokuvalisenssi-vuosilupa kattaa tuhansia elokuvia maailman suurimmilta elokuvatuottajilta ja eurooppalaisten elokuvien maahantuojilta. Lupa oikeuttaa koulut ja oppilaitokset esittämään M&M Viihdepalvelun luvan piiriin kuuluvien tuotanto- ja elokuvayhtiöiden kaikkia elokuvia vapaasti, ilman erillistä raportointia tai hallinnointia.

”Elokuvat havainnollistavat opetusta ja auttavat avaamaan tärkeitä aihealueita. Liikkuva kuva kiinnittää aina oppilaiden huomion. Elokuvalisenssi-vuosiluvalla voidaan vapaasti valita ja esittää tärkeitä osia elokuvista laillisin keinoin”, toteaa toimitusjohtaja Eero Tenhola M&M Viihdepalveluista. Hänen mukaansa elokuvien esityslupa on kattava, helppo ja taloudellinen tapa saada tekijänoikeusasiat kuntoon elokuvien esittämiseen kouluissa.

 

Lisätietoja:

Elokuvalisenssi: https://viihdepalvelu.com/elokuvalisenssi/

M&M Viihdepalvelun edustamat elokuvayhtiöt löytyvät verkko-osoitteesta: https://viihdepalvelu.com/elokuvalisenssi/tuotantoyhtiot/

Kotimaisten elokuvien esittämislupa: https://apfi.fi/elokuvien-esitysluvat/lupahakemukset/

Listaus APFI:n luvan piiriin kuuluvista elokuvista löytyy APFI:n nettisivuilta: https://apfi.fi/elokuvat/

TV-ohjelmien esittämis- ja tallentamislupa: www.kopiosto.fi/tvohjelmatopetuksessa

Takaisin