18.11.2019

LUKILOKI toi virtaa ja välineitä luku- ja kirjoitustaitojen ohjaamiseen

Luku- ja kirjoitustaitojen ohjaamista kehittävä täydennyskoulutushanke LUKILOKI huipentuu päätösseminaariin 22.11.2019 Jyväskylässä. Opetushallituksen rahoittamassa ja Jyväskylän yliopiston ja Niilo Mäki Instituutin toteuttamassa valtakunnallisessa hankkeessa järjestettiin täydennyskoulutusta verkossa sekä lähiopetuksena ympäri Suomea Helsingistä Rovaniemelle vuosina 2018-2019. Koulutuksiin osallistui yli 1800 varhaiskasvattajaa, esi- ja perusopetuksen sekä toisen asteen opettajaa ja erityisopettajaa.

Kuva: Teresa Bast

LUKILOKI-täydennyskoulutus perustuu tutkittuun tietoon luku- ja kirjoitustaitojen oppimisesta ja opettamisesta. Opettajat pääsivät työssään kokeilemaan koulutuksessa erilaisista opetuskokeiluista jaettuja ideoita ja materiaaleja.

”Osallistujat kertoivat saaneensa uutta intoa ja paljon käytännön ideoita omaan työhönsä. Esimerkiksi varhaiskasvattajat innostuivat digitarinankerronnasta ja ammatillisen koulutuksen opettajat kertoivat päässeensä lähemmäksi eri alojen luku- ja kirjoitustaidon ydintä”, kertoo erityisasiantuntija Susanna Mononen, yksi hankkeen kouluttajista Jyväskylän yliopiston opettajakoulutuslaitoksesta.

”On ollut erittäin hyödyllistä kuulla ja kohdata opettajien arki ja haasteet käytännössä. Koulutuksissa jaettiin paljon hyviä ideoita, työtapoja ja mahtavia oivalluksia, joita sekä kouluttajat että osallistujat ovat pystyneet hyödyntämään omassa työssään”, lisää erityisasiantuntija Tiina Siiskonen Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksesta. Myös Siiskonen toimi yhtenä kouluttajana LUKILOKI-hankkeessa.

Hankkeessa kehitettiin monenlaisia malleja luku- ja kirjoitustaitojen ohjaamisen ja opettamisen tueksi, esimerkiksi Luku- ja kirjoitustaidon kehityksen jatkumo ja Tukivastemalli. Hankkeessa tuotettiin myös Monikielisen oppijan matkassa -sivusto, joka auttaa opettajia edistämään kielitietoista opetusta ja oppijoiden tasavertaisuutta monikielisessä yhteisössä.

”Vaikka äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen rooli luku- ja kirjoitustaitojen kehittämisessä on merkittävä, kielitietoista toimintakulttuuria voidaan kehittää kaikissa oppiaineissa ja koko opinpolulla varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle”, korostaa Mononen. Tähän LUKILOKI-hankkeessa tuotetut opetusmallit sekä verkkosivusto tarjoavat opettajille hyvät, tutkimustietoon pohjautuvat välineet ja työkalut.

LUKILOKI-koulutukset on tältä vuodelta pidetty ja päätösseminaarit järjestettiin Oulussa 15.11.2019 ja Helsingissä 16.11.2019. Jyväskylän päätösseminaari on 22.11.2019. Joulukuussa kuitenkin vielä tapahtuu: ”LUKILOKI:n joulukalenteri aukeaa LUKILOKI:n Facebook-sivuilla. Kannattaa tulla seuraamaan”, vinkkaa Siiskonen.

Kopiraittila ja Kopiosto järjestivät kaikissa päätösseminaareissa toimintapisteen. Sekä verkkomateriaaleissa ja lähikoulutuksissa olivat myös tekijänoikeusasiat esillä. Koulutuksissa ja verkkomateriaaleissa käytiin läpi tekijänoikeustaitoja, kuten teosten käyttölupia ja lähdemerkintöjä. Lisäksi verkkomateriaaleihin oli linkitettynä Kopiraittilan sivusto. Erityisasiantuntija Mononen oli tuottamassa myös toisen asteen ja opettajankoulutuksen pelillistä sisältöä Kopiraittila.fi-sivustolle.

Lisätietoa LUKILOKI-hankkeesta löydät Kieli, koulutus ja yhteiskunta -verkkolehdestä 17/2019

https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-lokakuu-2019/lukiloki-virtaa-ja-valineita-luku-ja-kirjoitustaidon-ohjaamiseen

Teksti: Kirsi Salmela

Takaisin