18.9.2020

Kysy asiantuntijalta: Saanko liittää tekstiotteita sitaatteina koekysymyksiin tai harjoitustehtäviini, kun merkitsen lähteen asianmukaisesti?

Asiantuntija vastaa -juttusarjan bannerikuva

Kysyimme Sanaston lakimies Juha Pihlajaniemeltä, saako tekstikatkelmia liittää koekysymyksiin tai harjoitustehtäviin sitaattina. Riittääkö, että merkitsee asianmukaisesti lähteen katkelman yhteyteen?

”Pääsääntö on, että kun kirjallisesta teoksesta tai sen osasta valmistetaan kappaleita ja kappaleita saatetaan yleisön saataviin, edellyttää tällainen käyttö teoksen tekijän lupaa,” kertoo Pihlajaniemi.

”Sitaattioikeuden nojalla on kuitenkin mahdollista lainata katkelmaa toisen tekijän teoksesta omassa tekstissä tai esityksessä, jos sitaatilla on asiallinen ja perusteltu tarkoitus oman tekstin tai esityksen tukena. Lainauksella tulee esimerkiksi perustella omia näkemyksiä, kritisoida toisen esittämää näkemystä tai havainnollistaa asiaa,” jatkaa Pihlajaniemi.

Julkistetuista teoksista saa ottaa hyvän mukaisesti lainauksia eli sitaatteja tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Siteerauksen tulee liittyä siteeraajan omassa tekstissä tai esityksessä käsittelemään asiaan. Siteerauksen tarkoitus on selventää tai havainnollistaa käsiteltyä asiaa sitaatin avulla. Sallittujen sitaattien käyttöön ei tarvita tekijän lupaa. Siteerattaessa tulee aina mainita sitaatin lähde eli tekijän nimi ja lähdeteos.

”Esimerkiksi kirja-arvostelussa tai tieteellisessä kirjoituksessa lainaus on usein perusteltu, jos sillä havainnollistetaan jotakin teoksesta sanottua. Sen sijaan artikkelin tai tekstikatkelman liittäminen koekysymykseen tai harjoitustehtävään ei yleensä täytä sitaattioikeuden kriteerejä. Näihin käyttötilanteisiin tarvitaan siis lupa tekijältä,” jatkaa Pihlajaniemi.

Oppilaitoksille hankittu Kopioston kopiointilupa auttaa opettajia tässä tilanteessa. Kopiointiluvalla opettaja saa liittää artikkelin tai tekstikatkelman kirjasta tai muusta julkaisusta osaksi laatimaansa koe- tai harjoitustehtävää tai muuta opetusmateriaalia. Muunlaiseen käyttöön tarvitaan tekijän lupa. Yksittäisten runojen ja tekstikatkelmien julkaisemiseen esimerkiksi oppikirjoissa ja muissa uusissa julkaisuissa saa luvan Sanastosta heidän edustamiensa tekijöiden puolesta.

Siteerauksen muistilista

  • Siteerauksia saa ottaa julkistetuista teoksista.
  • Siteerauksella tulee olla asiallinen yhteys omaan teokseen.
  • Siteerata saa tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa.
  • Siteerauksen yhteydessä tulee mainita tekijä ja lähde.

Lisätietoa oppilaitosten kopiointiluvasta löydät täältä

Lisätietoa Sanaston julkaisuluvasta löydät täältä.

Kysy asiantuntijalta -juttusarjassa asiantuntijat vastaavat opettajia askarruttaviin tekijänoikeuskysymyksiin

Onko sinulla tekijänoikeuskysymyksiä, joihin haluaisit asiantuntijan vastauksen? Voit lähettää kysymyksiäsi sähköpostilla viestinta (at) kopiosto.fi. Laita otsikoksi “Asiantuntija vastaa”. 

Takaisin