25.8.2020

Kysy asiantuntijalta: mitä sisältöjä saan näyttää opetustilanteesta tehtävällä tallenteella?

Asiantuntija vastaa -juttusarjan bannerikuva

Kopioston lisensiointipäällikkö Kirsi Salmela vastaa, mitä sisältöjä saa taltioida opetustilanteesta tehtävälle tallenteelle. 

Mitä minun tulisi huomioida, kun teen opetustilanteesta tallenteen tai striimaan opetustilanteen etäyhteydellä oppilaille? Onko jotain rajoituksia, mitä sisältöjä saan näyttää tallenteella? Onko eroa sillä, julkaistaanko tallenne avoimesti netissä tai suljetulla alustalla? 

”Kun teet opetustilanteesta tallennetta tai striimaat sitä suorana lähetyksenä opiskelijoille, huomioi ensin, näytätkö tai esitätkö opetustilanteessa muiden tekemiä tekijänoikeuden suojaamia sisältöjä”, ohjeistaa Kopioston lisensiointipäällikkö Kirsi Salmela. ”Jos et näytä opetustilanteessa mitään toisten tekemiä sisältöjä, voit tallentaa opetustilannettasi ja jakaa tallennetta haluamallasi tavalla.”  

Kopioston kopiointilupa mahdollistaa sen, että opetustilanteesta tehtävälle tallenteelle voi taltioida myös kuva- ja tekstimateriaaleja. Tämä koskee esimerkiksi verkkosivujen sisältöä, otteita tai kuvia kirjoista ja muista materiaaleista tai ääneen luettuja otteita kirjoista. Lisäksi kopiointilupa mahdollistaa sen, että opetustallenteella saa näyttää sellaista sähköistä oppimateriaalia, johon opetusryhmälle on hankittu tarvittavat lisenssit.  

”Opettaja voi esimerkiksi näyttää sivuja oppikirjasta tai selata verkkosivua etäopetustilanteessa tai tallenteella, lukea opettajanoppaasta kirjaan liittyvän tarinan tai pitää videon välityksellä lukutuokion oppilaille kuten oppitunnillakin”, Salmela kertoo. 

Kopiointiluvan mukaisen opetustilanteesta tehdyn tallenteen saa välittää videokuvana toiseen tilaan tai laittaa opetusryhmän saataville suljettuun oppimisympäristöön. Jos olet käyttänyt opetustilanteessa muiden tekemiä materiaaleja kopiointiluvan nojalla ja ne ovat mukana luentotallenteessasi, tarvitset erillisen käyttöluvan tekijöiltä voidaksesi julkaista luentotallenteen sellaisenaan avoimesti netissä. 

Kopioston kopiointilupa ei koske musiikkia tai av-teoksia, joten näiden striimaamiseen tai taltioimiseen opetustilanteesta tehtävälle tallenteelle tulee pyytää oikeudenhaltijoilta erikseen lupa.  

”Etä- ja verkko-opetuksessa oppilaille voi jakaa linkkejä verkossa olevaan sisältöön, esimerkiksi verkkovideoihin tai Yle Areenan ohjelmiin, ja oppilaat voivat katsoa itse videon kotona linkin kautta”, vinkkaa Salmela. 

Lisätietoa Kopioston kopiointiluvasta löydät täältä

Lähes kaikilla oppilaitoksilla on Kopioston kopiointilupa

Opetushallitus on hankkinut kopiointiluvan varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetukseen, lukiokoulutukseen, ammatilliseen perustutkintoon johtavaan koulutukseen sekä valtionosuutta saaville musiikkioppilaitoksille. Myös kaikilla Suomen yliopistoilla ja korkeakouluilla on kopiointilupa. Monet muut oppilaitokset ovat hankkineet kopiointiluvan Kopiostosta. Voit tarkistaa, onko sinun koulullasi kopiointilupa Kopioston asiakaspalvelusta. 

Kysy asiantuntijalta -juttusarjassa asiantuntijat vastaavat opettajia askarruttaviin tekijänoikeuskysymyksiin

Onko sinulla tekijänoikeuskysymyksiä, joihin haluaisit asiantuntijan vastauksen? Voit lähettää kysymyksiäsi sähköpostilla viestinta (at) kopiosto.fi. Laita otsikoksi “Asiantuntija vastaa”. 

Takaisin