13.8.2018

Kuvia saa luvallamme käyttää koulutöissä

EU-tuomioistuin antoi kuvien uudelleen julkaisemista koskevan ratkaisun. Kopioston kopiointiluvalla kuvia saa edelleen käyttää koulutöissä.

 

Euroopan unionin tuomioistuin totesi 7.8.2018 antamassaan ratkaisussa, että toisella verkkosivustolla valokuvaajan luvalla ollutta kuvaa ei saanut ilman valokuvaajan antamaa lupaa julkaista toisella sivustolla. Käsitellyssä tapauksessa erään saksalaisen koulun oppilas oli käyttänyt kouluesitelmässään valokuvaa, joka oli vapaasti saatavilla internetsivustolla. Koulu oli tämän jälkeen julkaissut oppilaan esitelmän omilla verkkosivuillaan.

Kopioston lisensiointipäällikkö Kirsi Salmelan mukaan ratkaisussa vahvistettiin nykyinen toimintatapa. Mitään uutta linjausta ei tehty. Ratkaisussa kyse oli valokuvan uudelleen julkaisemisesta koulun verkkosivulla. Salmelan mukaan Kopioston kopiointiluvalla saa jatkossakin havainnollistaa monenlaisia koulutöitä.

Opetushallitus on hankkinut Kopioston kopiointiluvan esi- ja perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja maksuttomaan ammatilliseen tutkintoon johtavaan koulutukseen. Myös korkeakoulut ja muut koulutuksen järjestäjät ovat hankkineet kopiointiluvan Kopiostosta.

Oppilaitosten kopiointiluvalla saa kopioida verkossa vapaasti saatavilla olevia (eli maksutta ja ilman mitään lisenssiä tai kirjautumista saatavilla olevia) kuvia projektitöihin, esitelmiin tai muihin koulutöihin sekä opettajan laatimaan opetusmateriaaliin. Kuvia saa myös skannata kirjoista, lehdistä ja muista painetuista julkaisuista ja liittää koulu- tai projektitöihin ja omiin opetusmateriaaleihin.

Töitä ja materiaaleja, joihin on Kopioston kopiointiluvalla, lupaehtoja noudattaen, liitetty kuvia, saa esittää oppitunnilla, tallentaa suljettuun verkkoon opetusryhmän saataville ja jakaa paperilla.

”EU tuomioistuimen tuore ratkaisu ei vaikuta tähän. Jatkossakin koulutyöhön saa kopiointiluvalla ottaa kuvia netistä, kunhan merkitsee siihen kuvan ottajan nimen ja lähteen. Jos koulutyö halutaan laittaa verkkoon, lupa kuvien käyttöön tulee pyytää tekijältä tai muulta tekijänoikeudenhaltijalta”, Salmela summaa.

Tutustu luvan perusteisiin ja oppilaitostasoisiin lupaehtoihin

Takaisin