14.10.2019

Koulukino tarjoaa opetusmateriaalia elokuvakasvatukseen

Koulukino ry on elokuva- ja mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö, joka kehittää ja edistää elokuva- ja mediakasvatusta valtakunnallisesti ja laajasti verkottuneena. Elokuvakasvatuksen kehittäminen Koulukinossa jakautuu viiteen toisiaan tukevaan kokonaisuuteen: Koulukinoon, Suoratoistoon, Kelaamoon, Laudaturiin ja Media-avaimeen. Koulukinon yleisötyö kohdistuu lapsiin, nuoriin, perheisiin ja kouluihin. “Koulukinon missiona onkin, että Suomessa olisi maailman medialukutaitoisimmat kansalaiset”, kertoo Koulukinon toiminnanjohtaja Outi Freese.

Opetusmateriaalia elokuvakasvatukseen eri teemoista

Koulukinon nettisivuilta löytyy tällä hetkellä yli 700 verkko-oppimateriaalia. Ne ovat maksuttomia ja vapaasti opettajien käytettävissä Koulukinon sivuilla. Monipuolinen elokuvakasvatusmateriaali löytyy käyttämällä erilaisia hakusanoja. Elokuvien oppimateriaaleja on koottu teemapaketteihin kuten esimerkiksi elokuvan lukutaito, animaatio ja elokuvahistoria. Opetusmateriaaleja voi hakea myös koulujen opetussuunnitelmien sisältöjen ja muiden kiinnostavien teemojen ja niihin liittyvien avainsanojen avulla. Sivuille on listattu myös päiväkodeille ja eri luokka-asteille sopivat elokuvat ja materiaalit.

Koulukinolta ei saa esitysoikeuksia elokuviin, vaan oppilaitoksen tulee hankkia esityslupa erikseen. Kotimaisiin elokuviin esittämisluvan voi hankkia APFI:sta ja ulkomaisiin elokuviin M&M Viihdepalvelun Elokuvalisenssin. Jos jokin elokuva ei kuulu APFI:n lupaan tai Elokuvalisenssiin, voi lupaa tiedustella elokuvan levittäjältä. Koulukinon valikoimissa olevien elokuvien levittäjistä on tieto kunkin elokuvan esittelyn yhteydessä.

Oppilaitokset voivat tilata myös oman Koulukinonäytännön lähimmästä paikallisesta elokuvateatterista. Koulukino tekee yhteistyötä kaikkien Suomen noin 160 elokuvateatterin kanssa ja nämä järjestävät koulun tilauksesta elokuvanäytännön koulupäivän aikana. Elokuvanäytökset ovat maksullisia. Koulukino listaa verkkosivuillaan kouluille sopivat, elokuvateatterilevitykseen tulevat elokuvat ja tuottaa niihin oppimateriaalit opettajien elokuvakasvatuksen tueksi.

Koulukinon uusin palvelu on Suoratoisto

Koulukinon Suoratoistosta löytyy kotimaisia lyhyt- ja dokumenttielokuvia koulujen ja kuntien kulttuuripalveluiden käyttöön. Opettajan ei tarvitse Suoratoisto-palvelussa miettiä tekijänoikeuksia, sillä Suoratoisto-ostos sisältää elokuvan julkiset esitysoikeudet. Palvelun elokuvat sopivat tunneille niin pituutensa kuin ajankohtaisten aiheidensa takia, ja ne on linkitetty opetussuunnitelmiin. Laaja hakutoiminto mahdollistaa elokuvien hakemisen oppiaineen ja luokka-asteen mukaan. Opettaja voi halutessaan myös esikatsella elokuvia. Lisäksi palvelun elokuviin on saatavissa oppimateriaaleja.

“Suoratoistopalvelun elokuvavalikko kasvaa koko ajan ja kehitämme sitä parhaillaan myös Kopioston osana toimivan AVEKin tukemana”, kertoo Outi Freese.

Koulukino kehittää palvelujaan

Koulukinon verkkosivuilla on aktiivisia käyttäjiä kuukausittain yli 10 000.  Suosituimpia elokuvia ovat klassikot, kuten Tuntematon sotilas sekä kotimaiset luonto- ja lastenelokuvat.

Koulukino on mukana kehittämässä audiovisuaalisen lukutaidon koulutuksia Jyväskylän yliopiston LUKILOKI-täydennyskoulutushankkeessa ja suunnittelee yhdessä Kansallisen audiovisuaalisen instituutin kanssa ensi vuodeksi Kino Reginaan elokuvakasvatus-seminaaria opettajille.

“Toivottavasti saisimme ensi vuonna teatterilevitykseen kouluille sopivan, ilmastonmuutosta käsittelevän elokuvan. Haluaisimme nimittäin tuottaa ilmastonmuutosta käsittelevän, laajan oppimateriaalin”, Outi Freese sanoo.

Lisätietoja Koulukinon oppimateriaaleista ja suoratoistopalvelusta:

www.koulukino.fi

www.koulukino.fi/suoratoisto

Takaisin