Esitteitä ja oppaita

Tekijänoikeuden ABC
Esite sisältää perustietoa tekijänoikeuksista sekä vastauksia koulumaailman tekijänoikeuskysymyksiin. Voit tulostaa esitteen tai selata sitä verkossa.

Kopiointi ja tallennus oppilaitoksissa
Esitteessä kerrotaan tiivistetysti Kopioston oppilaitoslupien sisällöstä ja lupaehdoista. Voit tulostaa esitteen tai selata sitä verkossa.

Kopiointi oppilaitoksissa –lupataulu
Lupataulussa on tiivistetysti Opetushallituksen peruskouluille, lukioille, ammatillisille oppilaitoksille sekä musiikkioppilaitoksille hankkimien kopiointilupien ja opetustallennusluvan sallitun kopioinnin rajat. Lupataulun voi tulostaa ja laittaa oppilaitoksessa opettajan huoneen tai kopiohuoneen seinälle.

Tekijänoikeudesta muualla

Kopiraitti.fi
Tekijänoikeusopas verkossa, josta löytyy tietoa tekijänoikeudesta ja vastauksia koulumaailmassa esiin tuleviin tekijänoikeuskysymyksiin. Kopiraitti on tuotettu yhteistyössä Kopioston ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Operight
Tietosivusto, johon on koottu monipuolisesti tietoa opettajan työhön liittyvistä tekijänoikeusasioista.

Tekijänoikeus.fi
Verkkosivulta löytyy tietoa tekijänoikeudesta sekä opetusmateriaalia. Sivulta voi tilata myös luovaa työtä ja tekijänoikeuksia käsittelevän kouluvierailun luokkaan tai kouluun.

Tekijänoikeuslaki

Tekijänoikeusopetusmateriaalia muualla verkossa

Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen ja Luovan työn tekijät ja yrittäjät LYHTY ry:n tuottamat Tekijänoikeus -lautapeli ja -sarjakuvat löytyvät tekijänoikeus.fi -verkkosivulta.

Tekijänoikeus –oppimateriaalipaketti alakoululaisille
Oppimateriaalipakettiin sisältyy lautapeli, tehtävävihko ja kuvakirja. Lautapelin ja siihen liittyvän materiaalin voi ladata ja tulostaa verkkosivulta tai tilata postitse.

Tekijänoikeus -sarjakuvat yläkoululaisille
Piraattitehtaan arvoitus ja sen jatko-osa Seikkailu yöjunassa -sarjakuvat sisältävät tiiviit tietopaketit tekijänoikeudesta ja piratismista.

Tekijänoikeustietovisa
Hauska tietovisa tekijänoikeus.fi -sivustolla.

Tekijänoikeusjärjestöt Suomessa

Gramex ry
Gramex on muusikoiden ja musiikkituottajien tekijänoikeusjärjestö. Gramex edustaa yli 50 000 muusikkoa ja äänitetuottajaa. Gramex myöntää lupia äänitemusiikin käyttöön, tallentamiseen ja julkiseen esittämiseen.

Kopiosto ry
Kopiosto on esittävien taiteilijoiden, tekijöiden ja kustantajien tekijänoikeusjärjestö. Kopiosto edustaa yli 50 000 esiintyvää taiteilijaa, tekijää ja kustantajaa. Kopiosto myöntää lupia painotuotteiden kopiointiin ja kuva- ja tekstiaineistojen kopioimiseen avoimilta internetsivuilta, radio- ja televisio-ohjelmien tallentamiseen ja esittämiseen sekä tv-kanavien jakeluun.

Kuvasto ry

Kuvasto ry on visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusjärjestö. Kuvasto edustaa noin 2 200 kotimaista taiteilijaa ja oikeudenhaltijaa sekä kansainvälisten sisarjärjestöjen kanssa solmittujen sopimusten nojalla noin 50 000 ulkomaista taiteilijaa. Kuvasto myöntää tekijänoikeuslupia kuvataiteen teosten käyttöön.

Teosto ry
Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry on säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikin kustantajien tekijänoikeusjärjestö. Teosto edustaa 29 000 kotimaista ja lähes kolmea miljoonaa ulkomaista säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa ja musiikinkustantajaa. Teosto myöntää musiikin käyttölupia musiikin julkiseen esittämiseen ja käyttämiseen.

Tuotos ry
Elokuva- ja av-tuotantoyhtiöiden tekijänoikeusyhdistys Tuotos edustaa yli 250 kotimaista tuotantoyhtiötä. Tuotos sopii tuotantoyhtiöiden puolesta mm. elokuva- ja av-tallenteiden opetuskäytöistä sekä tv-ohjelmien edelleen lähetyksestä. Tuotos myöntää lupia kotimaisten elokuvien esittämiseen oppilaitoksissa sekä muuhun ei-kaupalliseen toimintaan.

Sanasto ry
Sanasto on kirjailijoiden ja kääntäjien tekijänoikeusjärjestö, joka myöntää käyttölupia kirjallisuuden julkiseen esittämiseen sekä tekstikatkelmien käyttämiseen esitteissä ja julkaisuissa.

Muuta hyödyllistä

Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry
(TTVK) on rekisteröity ja voittoa tavoittelematon yhdistys. TTVK tiedottaa ja valvoo tekijänoikeuksia. Verkkosivuilta löytyy tietoa ja esitteitä tekijänoikeuksien loukkauksista sekä piratismista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa tekijänoikeuksiin liittyvän lainsäädännön valmistelusta ja kehittämisestä. Ministeriön yhteydessä toimii tekijänoikeusneuvosto, joka antaa lausuntoja tekijänoikeuslain soveltamisesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on hankkinut laajat luvat teosten kopiointiin ja käyttöön oppilaitoksissa.

Tekijänoikeusneuvosto
Tekijänoikeusneuvosto antaa lausuntoja tekijänoikeuslain soveltamisesta.

Mediataitokoulu
Mediataitokoulu tarjoaa tietoa, tutkimusta ja tehtäviä mediakasvatuksesta ja median ilmiöistä. Palvelun tavoitteena on kehittää mediataitoja sekä vahvistaa valmiuksia mediakasvatukseen.

Creative Commons -lisenssi
Tietoa Creative Commons -lisensseistä

Henkilötieto ja tietosuoja

Tietosuoja.fi
Tietoa henkilötietolaista ja tietosuojasta. Sivustolta löytyy tietosuojavaltuutetun ratkaisuja sekä tietopaketteja lapsille ja nuorille tietosuojasta ja netistä.