Omat tuotokset ja niiden julkaiseminen

Jokaiselle syntyy tekijänoikeus omaan työhönsä. Tekijänoikeus syntyy automaattisesti heti, kun työ on valmis.

Tekijä saa päättää, miten hänen teosta saa käyttää.

icon_pdf

lataa muistilista