20.5.2019

Kopiraittilan koulun pelejä pelataan myös Ruotsissa

Kopiraittilan koulu on saanut sisarkoulun Ruotsiin – Upphovsrättsskolan. Upphovsrättsskolan aukesi maaliskuussa 2019 ja on saanut erittäin positiivisen ja innostuneen vastaanoton opettajien ja oppilaiden keskuudessa.

Upphovsrättsskolan on Ruotsin Patent- och registreringsverketin (PRV) tuottama ja ylläpitämä. PRV sopi Kopioston kanssa Kopiraittilan koulun ottamisesta käyttöön Ruotsissa ja Kopiraittilan koulun sisältö muokattiin vastaamaan Ruotsin lainsäädäntöjä ja oppilaitosten luparatkaisuja.

Upphovsrättsskolan löytyy täältä: https://upphovsrattsskolan.se/

Tarve tekijänoikeuksien oppimiseen

Vanhempi lakimies ja projektipäällikkö Catharina Ehkdahl Patent- och registreringsverketista (PRV) on hyvin tyytyväinen Upphovsrättsskolaniin ja siitä saatuun palautteeseen:

Mikä sai teidät ottamaan Kopiraittilan koulun käyttöön Ruotsissa?

PRV sai vuonna 2017 Ruotsin hallitukselta tehtäväksi nostaa tekijänoikeusosaamisen tasoa Ruotsissa. Kun saimme kuulla suomalaisesta Kopiraittilan koulun oppimisympäristöstä, halusimme mielellään sekä kehittää että toteuttaa ruotsalaisen version peruskouluille ja opettajankoulutukseen. Verkkosivusto tarjoaa loistavan mahdollisuuden opetella tekijänoikeuksia nuorella iällä hauskalla ja yksinkertaisella tavalla.

Keväällä 2018 PRV ja Kopiosto solmivat lisenssisopimuksen Kopiraittilan koulusta. Yhteistyössä Ruotsin opetustoimen ja useiden ruotsalaisten tekijänoikeusjärjestöjen kanssa olemme kääntäneet ja muokanneet sisällön vastaamaan Ruotsin lainsäädäntöä, käytäntöjä ja oppilaitosten lisenssejä.

Mille luokka-asteille Upphovsrättskolan on suunnattu?

Olemme suunnanneet Upphovsrättsskolanin peruskouluun eli luokka-asteille 1-9. Sieltä löytyy kaikki materiaali, jota opettaja tarvitsee ohjatakseen oppijoita Upphovsrättsskolanissa sekä lisäksi erityinen materiaali opettajan koulutukseen.

Millaisen vastaanoton Upphovsrättsskolan sai, kun pilotoitte sitä Ruotsissa?

Syksyllä 2018 kaksi koulua Suur-Tukholman alueelta testasi Upphovsrättsskolania. Lisäksi järjestimme lokakuun lopulla sadalle kuvataide- ja musiikinopettajalle eri puolilta Ruotsia opettajakonferenssin, jossa he saivat testata Upphovsrättsskolania. Saimme erittäin hyvää palautetta sekä valtavasti hyviä kehittämisehdotuksia. Näiden perusteella muokkasimme Upphovsrättsskolania talven aikana.

Milloin julkaisitte Upphovsrättsskolan-verkkosivuston? Millä tavalla markkinoitte sivustoa kouluille ja opettajille?

Upphovsrättsskolan lanseerattiin 11. maaliskuuta 2019 Ruotsissa. Lanseeraus tapahtui yhteistyössä Ruotsin opetustoimen ja niiden sadan opettajan kanssa, jotka olivat syksyn konferenssissa ja joista tehtiin Upphovsrättsskolanin lähettiläitä.  Kevään aikana esittelemme Upphovsrättskolania useilla messuilla ja konferensseissa, joihin osallistuu lapsia, nuoria, opettajia ja koulutoimen johtoa.

Kuinka opettajat ja nuoret suhtautuvat tekijänoikeuksiin Ruotsissa?

PRV:n käsityksen mukaan tekijänoikeudet ovat kuin iso musta aukko opettajien ja oppilaiden keskuudessa kouluissa. Tutkimusten perusteella olemme nähneet, että nuorten keskuudessa on yleisesti heikko tietämys siitä, mikä on sallittua ja mikä ei koskien tekijänoikeuden suojaamia materiaaleja, erityisesti digitaalisessa ympäristössä. PRV:n toive on, että Upphovsrättsskolan lisää tekijänoikeuksien ymmärtämystä. Lisäksi tavoitteena on, että oppilaat ja opettajat tulevat myös tietoisiksi siitä, että he itse voivat saada tekijänoikeuden itse luomiinsa teoksiin.

Upphovsrättsskolan on otettu innolla vastaan

Upphovsrättsskolan on saanut erittäin positiivisen ja innostuneen vastaanoton opettajien ja oppilaiden keskuudessa. Kysyimme Upphovsrättsskolanin lähettiläiltä, peruskoulun opettaja Erik Helmerssonilta Linkopingistä ja musiikinopettaja Ingrid Linderilta Karlstadsista, mitä mieltä he ovat Upphovsrättsskolanista.

Kuinka Upphovsrättsskolan toimii opetuksessa?

Erik: Minusta Upphovsrättsskolan on hyvä materiaali, jolla oppilaat voivat testata omaa tekijänoikeustietämystään. Testasin materiaalia eri tavoilla eri luokissa. Kun keskustelimme ja työskentelimme ensin yhdessä, saivat oppilaat paremman ymmärryksen sisältöön pelatessaan Upphovsrättsskolanissa. Niissä luokissa, joissa oppilaat saivat vapaasti mennä sivustolle, he vain klikkailivat ympäriinsä ajattelematta mitään. Näin ollen oppiminen ei ollut erityisen hyvää, mutta oppilailla oli silti hauskaa.

Millaisen palautteen Upphovsrättsskolan sai oppilailta, kun testasit sitä?

Ingrid: Oppilaat olivat innostuneita, uteliaita ja saivat jonkinlaisen käsityksen, mitä tekijänoikeudet ovat. Heidän mielestään sivusto oli hauska ja he halusivat saada verkkosivun osoitteen, jotta voisivat jatkaa pelaamista kotona.

Mistä Upphovsrättsskolanin osasta pidät eniten?

Erik: Muistipeli sopi parhaiten oppilailleni. Riippumatta esitiedoista tai oppilaiden tasosta kaikki pärjäävät siinä pelissä. Opettajanhuoneessa parasta on mielestäni, että materiaalit on kerätty yhteen paikkaan.

Testasitko opettajan osiota Upphovsrättsskolanissa? Mitä pidit siitä? Oliko tekijänoikeudet sinulle tuttuja entuudestaan? 

Ingrid: Kyllä testasin myös opettajan osiota. Sivusto on minusta opettavainen ja vähän vaikea, mutta tekemällä oppii. Onnistuin saamaan avaimet ja selviydyin lopputestistä. Osasin jo jonkin verran tekijänoikeuksista, mutta nyt osaan vielä enemmän. Olen kehottanut myös kollegoitani tekemään itse opettajan osio sekä käyttämään Upphovsrättsskolania oppilaidensa kanssa.

Tiedätkö, onko Ruotsissa mitään vastaavaa muuta materiaalia tekijänoikeuksien opettamiseen?

Erik: Ei ole. Olen aikaisemmin vain keskustellut oppilaiden kanssa tekijänoikeuksista erilaisten tunnettujen tapausten pohjalta, kuten Pirate Bay tai Euroviisuissa plagiointi. En ole koskaan aikaisemmin keskustellut oppilaiden kanssa oppilaiden omista oikeuksista tekijöinä.

Ingrid: En tiedä, että olisi mitään muuta opetusmateriaalia. Toivon, että Upphovsrättsskolania tullaan käyttämään opetuksessa, jotta tekijänoikeustietämystä voidaan kasvattaa kaikkien hyväksi!

Takaisin