15.8.2016

Kopiraittilan koulu –innostava ja pelillinen tekijänoikeuden opetusmateriaali verkossa

kopiraittilan_koulu_kopiraitti_01

Mitä tekijänoikeudet ovat ja kuinka ne näkyvät koulumaailmassa ja nuorten arjessa? Millä tavalla verkossa olevaa materiaalia voi hyödyntää projektitöissä? Näihin ja lukuisiin muihin opettajia ja oppilaita askarruttaviin tekijänoikeuskysymyksiin löytyy vastaus Kopioston tuottamasta uudesta verkossa olevasta maksuttomasta opetusmateriaalista Kopiraittilan koulusta (www.kopiraittila.fi).

Kopiraittilan koulu tarjoaa peruskoulun eri luokka-asteille sopivaa, uusien opetussuunnitelmien tavoitteita vastaavaa opetusmateriaalia verkossa. Kullekin ikäluokalle on tarjolla juuri kyseiselle ikäryhmälle suunnattua materiaalia. Toisen asteen koulutusta sekä opettajan- ja täydennyskoulutusta varten julkaistaan materiaalia ensi vuoden alussa.

Kopiraittilan koulussa opitaan tekijänoikeuden kunnioittamista, teosten käyttöä, lähdemerkintää ja paljon muuta uuden opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. ”Tekijänoikeuksien tunnistamisen ja lähdemerkintöjen tekemisen tärkeys korostuu uudessa opetussuunnitelmassa yhä enemmän, kun tieto- ja viestintätekniikan käyttö ja internetistä etsittävän tiedon määrä lisääntyy. Tekijänoikeuksien tunnistaminen on kansalaistaito, jota Kopiraittilan uuden opetusmateriaalin avulla voi helposti harjoitella”, Kopiraittilan koulun työryhmässä mukana olleet luokanopettaja Henna Ylihärsilä, äidinkielen opettaja Arja Kangasharju ja erityiskirjastonhoitaja Marjukka Peltonen korostavat.

Kopiraittilan koulussa tekijänoikeuksia opitaan hauskojen pelillisten tehtävien ja testien kautta. Opettajalle löytyy opettajanhuoneesta omaa materiaalia opetuksen tueksi. Materiaali toimii 1-2 oppitunnin opetuskokonaisuutena tai pieninä palasina lukuvuoden aikana esimerkiksi ennen projektityön aloittamista lähdemerkinnän tai kuvien käytön kertauksena. ”Tavoitteenamme on tarjota opettajalle ja oppilaille innostava ja helppokäyttöinen materiaali tekijänoikeuksien oppimisen ja opettamisen tueksi. Materiaalia testattiin keväällä noin 40 koululuokassa ja palaute oli pelkästään positiivista”, kertoo hankkeesta Kopiostossa vastannut lisensiointipäällikkö Kirsi Salmela.

Opetusmateriaalin ovat tuottaneet tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry yhteistyössä Opetushallituksen, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n kanssa. Kopiraittilan koulun sisällön ovat laatineet opetusalan ja tekijänoikeuden asiantuntijat. Materiaalin on kuvittanut kuvittaja Tarja Petrell ja oppimisympäristön toteuttanut digitoimisto JCO Digital Oy. ”Oppimispelin suunnittelussa on otettava huomioon eri ikäisten koululaisten digitaaliset taidot ja rakennettava lapsia ja nuoria puhutteleva visuaalinen maailma. Oli todella mieluisaa työskennellä asiakkaan kanssa, joka uskaltaa olla edelläkävijä”, JCO Digitalin luova johtaja Monica Javanainen sanoo.

Kopiraittilan kouluun voi tutustua  osoitteessa www.kopiraittila.fi. ”Toivomme visuaalisen ja pelillisen materiaalin innostavan oppilaita ja opettajia luovaan työhön tekijänoikeuksia kunnioittaen. Kopiraittilan kouluun on helppo palata tarkistamaan oikeat tekijänoikeuskäytännöt”, toteaa Kirsi Salmela.

Tutustu Kopiraittilan kouluun: www.kopiraittila.fi

Lisätietoja hankkeesta ja materiaalista

Lisensiointipäällikkö Kirsi Salmela, Kopiosto ry, puh. 050 3794 533, kirsi.salmela[at]kopiosto.fi

 

Takaisin