web-463-Kopiosto-Loyttyniemi-8-2021 | Kopioston uusi erityisasiantuntija Mikko Löyttyniemi korostaa tiedonvaihdon tärkeyttä