web-463-Kopiosto-Löyttyniemi-8-2021-vaaka | Kopioston uusi erityisasiantuntija Mikko Löyttyniemi korostaa tiedonvaihdon tärkeyttä