23.4.2020

Kopiosto kouluttaa tekijänoikeuksia opettajaopiskelijoille

Tekijänoikeuksien ymmärtäminen on tärkeää opettajille

Tekijänoikeudet ovat läsnä opettajan arjessa joka päivä. Opettaja kohtaa tekijänoikeuksia laatiessaan omaa opetusmateriaalia, käyttäessään erilaisia aineistoja opetuksessa sekä opettaessaan tekijänoikeustaitoja oppijoille. Tekijänoikeuksien ymmärtäminen ja kunnioittaminen on osana valtakunnallisia opetussuunnitelmia kaikilla koulu- ja luokka-asteilla. Niiden ymmärtäminen ja opettaminen on siten entistä tärkeämpää jo opettajankoulutuksessa.

Kopiosto on tehnyt yhteistyötä yliopistojen opettajankoulutuslaitosten ja ammattikorkeakoulujen ammatillisen opettajankoulutuksen kanssa ja käynyt viime syksynä ja kuluvana keväänä pitämässä tekijänoikeuskoulutuksia kaikissa opettajankoulutuslaitoksissa ympäri Suomen.

Koulutus on toteutettu eri korkeakouluissa eri tavalla. Yleensä se on otettu osaksi digiosaamisen tai tieto- ja viestintätekniikan taitojen opintoja. Poikkeustilan aikana koulutuksia on jatkettu verkon kautta. Työpajatyöskentelykin onnistuu kätevästi nykyisillä verkkotyökaluilla.

Tekijänoikeustaituri-osaamismerkki osaamisen osoittamisena

Kopioston tarjoaman koulutuksen toteutusta ja sisältöä on suunniteltu yhdessä opettajankoulutuslaitosten kanssa. ”Koulutuksen perustana ovat käytännönläheiset esimerkit ja tilanteet, joita opettajat kohtaavat työssään. Lisäksi tarjoamme pedagogisia työkaluja tekijänoikeuksien opettamiseen”, kertoo Kopioston kouluttaja Kirsi Salmela.  

Monet korkeakoulut ovat liittäneet koulutukseen Kopiraittilan pelillisen osaamiskokonaisuuden suorittamisen ja Tekijänoikeustaituri-osaamismerkin. Koulutus voidaan toteuttaa myös osallistavana työpajana tai liittää siihen erilaisia oppimistehtäviä, kuten osaamispäiväkirjan laatimisen tai oman tekijänoikeuksien opetustuokion suunnittelun.

”Erityisesti osallistavat työpajat on koettu innostaviksi. Keskustelut opiskelijoiden kanssa ovat myös olleet todella mielenkiintoisia ja vilkkaita,” Salmela kertoo. ”Varsinkin, jos opiskelijat olivat jo tehneet jonkun opetusharjoitteluista ja joutuneet silloin pohtimaan tekijänoikeuksia omassa työssään, kokivat opiskelijat koulutuksen erittäin hyödylliseksi ja tärkeäksi.”

Varaa koulutus jo nyt

Koulutukset jatkuvat ensi syksynä! Kopioston koulutukset ovat korkeakouluille ja muille oppilaitoksille maksuttomia. Lisätietoa koulutuksista ja opettajakoulutuslaitosten yhteistyöstä saat Kirsi Salmelalta Kopiostosta.

Lisensiointipäällikkö Kirsi Salmela, puh. 09 4315 2349, sähköposti kirsi.salmela (a) kopiosto.fi

Takaisin