17.4.2020

Kopiointilupa helpottaa etäopetusta

Opetushallituksen hankkima kopiointilupa helpottaa etäopetusta ja sallii monipuolisesti aineistojen kopioimisen ja jakamisen oppijoille verkko-oppimisalustoilla. Kopiointiluvalla opettajilla on etäopetuksessa samat mahdollisuudet kopioida ja jakaa materiaaleja kuin lähiopetuksessa.

Opetustilanteesta voi myös tehdä tallenteita tai välittää opetustilanne suorana lähetyksenä omalle opetusryhmälleen suljetulla oppimisalustalla. Kopiointiluvalla saa tällaiselle tallenteelle taltioida sen osan kirjasta, oppimateriaalista tai verkkosivuilta, joita näyttää tai käyttää opetustilanteessa. Oppitunnilla pidettyjä lukuhetkiä voi siten jatkaa etäkoulussakin tai opettajanoppaan tarinan lukea oppijoille videon välityksellä. Aineistojen käyttö opetustilanteesta tehtävässä tallenteessa tai striimauksessa edellyttää, että aineisto on hankittu laillisesti opettajan ja kaikkien oppijoiden käyttöön, esimerkiksi oppilaitos on hankkinut sähköisten oppimateriaalien käyttöön tarvittavat lisenssit, ja että tallenne tai striimaus jaetaan vain omalle opetusryhmälle suljetulla alustalla.

Toimitaan etäopetuksessakin tekijänoikeuksia kunnioittaen.

PDF

Lisätietoa kopiointiluvasta:

www.kopiosto.fi/julkaisujen-ja-teosten-kopiointi

www.kopiraittila.fi/oppilaitosluvat

Takaisin