22.5.2022

Kopiointilupa apuna kirjoittamisen opetuksessa

Äidinkielessä harjoitellaan esimerkiksi tietotekstien, tiivistelmien ja mielipidekirjoituksien kirjoittamista. Usein oppilaat ohjataan hakemaan tietoa internetistä, mutta kirjoittamaan teksti omin sanoin.

Mitä nuorempi oppilas, sitä suuremman haasteen edessä hän on internetin lähes äärettömän tarjonnan vuoksi. Joskus opettajat joutuvat myös pohtimaan, onko ohjeistusta referoimisesta noudatettu vai onko oppilas mahdollisesti kopioinut tekstiä ja liittänyt sen suoraan omaan työhönsä.

Yksi mahdollisuus ohittaa edellä mainitut hankaluudet, on kopioida oppilaille esimerkiksi 2–3 tekstiaineistoa, joiden pohjalta heidän tulisi tekstiä tuottaa. Lähdetekstit voivat olla joko paperisena tai sähköisessä muodossa kuvatiedostona, jolloin oppilas varmasti luonnostelee ja kirjoittaa tekstin itse. Varsinkin paperikopioihin oppilas voi helposti tehdä myös hyödyllisiä alleviivauksia ja muita merkintöjä kirjoitusta valmistellessaan.

Kopioston kopiointiluvalla opettaja voi kopioida tai skannata sivuja kirjoista ja netin avoimilta sivustoilta. Opetushallitus on hankkinut luvat kaikkiin oppilaitoksiin varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Sallitun kopioinnin ja skannaamisen sivumäärät per julkaisu voi tarkistaa Kopioston verkkosivuilta. Sivumäärät vaihtelevat eri koulutusasteilla.

Kopiointilupa ei koske työ-, harjoitus- ja vastauskirjoja, kansainvälisiä standardeja, musiikkia eikä av-aineistoa tai teoksia, joiden käytön oikeudenhaltija on kieltänyt.

Takaisin