Saanko liittää kuvia, tekstiotteita tai artikkeleita koekysymyksiini tai harjoitustehtäviini, kun merkitsen lähteen asianmukaisesti?

Kopiointiluvalla opettaja saa liittää kuvan, artikkelin tai tekstikatkelman osaksi laatimaansa koe- tai harjoitustehtävää tai muuta opetusmateriaalia. Tällaiset koe- tai harjoitustehtävät tai opetusmateriaalin saa jakaa opetusryhmälle monisteina tai suljetulla oppimisalustalla tai vastaavalla.

Kuvien, tekstikatkelmien tai artikkelien liittäminen koe- tai harjoitustehtäviin ei yleensä ole siteeraamista, koska lain edellytykset eivät täyty. Sitaatilla tulee olla asiallinen ja perusteltu tarkoitus oman tekstin tai esityksen tukena.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä