4.11.2020

Esittelyssä tekijänoikeusjärjestö APFI – Audiovisual Producers Finland

APFI on av-tuottajien tekijänoikeusjärjestö Suomessa. APFI:n tehtäviä ovat suomalaisen audiovisuaalisen sisältötuotantoalan tuottajien edunvalvonta, kansainvälistymisen edistäminen, tekijänoikeuksien kollektiivinen hallinnointi sekä alan tapahtumien ja kilpailujen järjestäminen.

APFIn logokuva

APFI pyrkii kehittämään koko alan liiketoimintaa kilpailukykyisemmäksi sekä tekemään kotimaisia sisältöjä entistä tunnetummaksi kansainvälisillä markkinoilla. APFI sopii av-teosten käytöstä ja tilittää käyttökorvaukset tuotantoyhtiöille. 

Kopiosto ja APFI ovat sopineet oppilaitosten tv-ohjelmien käyttöluvasta Opetushallituksen kanssa. Opetushallituksen hankkimalla luvalla oppilaitoksissa voidaan esittää ja tallentaa tv-ohjelmia Ylen ja MTV3-kanavilta sekä esittää kotimaisia ohjelmia Yle Areenasta ja Elävästä arkistosta. Lisätietoa oppilaitosten luvasta löydät Kopioston verkkosivuilta.  

Koulut ja kunnat voivat hankkia APFI:lta esitysluvan kotimaisten elokuvien opetuskäyttöön. Vaihtoehtona on joko kertaesityslupa tai vuosilupa. APFI tarjoaa esityslupia myös muille ei-kaupallisille tahoille, kuten kaupunkien nuorisotoimille, kirjastoille, seurakunnille sekä erilaisille järjestöille ja harrastepiireille. Luvan piiriin kuuluu yli 400 kotimaista tallennelevityksessä olevaa elokuvaa.  

“Av-tuottajien näkökulmasta on tärkeää, että oppilaitokset tietävät, miten eri av-sisältöjä saa käyttää opetuksessa, mitä av-sisältöjä opetuksessa voi käyttää, milloin tarvitaan lupa ja mikä ei ole sallittua. He tarvitsevat myös tietoa siitä, mistä luvan voi hakea,” kertoo viestintäpäällikkö Sanna-Maria Nikula APFI:sta.  

APFI:n verkkosivuilla on ohjeet elokuvien esityslupien hakemiseen. Sivuilta löytyy Usein kysytyt kysymykset -osio, josta löytyy pieni tietopaketti av-sisältöjen käyttöön opetuksessa sekä ohjeet elokuvien esityslupien hakemiseen. Lisäksi APFI:n sivuilla on esitelty luvan piirissä olevat elokuvat sekä linkitetty Koulukinon-sivuille, jos elokuvasta on tarjolla erillistä opetusmateriaalia. 

APFI tilittää korvaukset elokuva- ja av-teosten opetuskäytöstä, tv-ohjelmien edelleen lähettämisestä ja verkkotallennuksesta sekä yksityisestä kopioinnista maksettavista hyvitysmaksuvaroista tuotantoyhtiöiden osuuden av-tuotantoyhtiöille. APFI:sta korvausta saavat televisioyhtiöiden ulkopuoliset, riippumattomat tuotantoyhtiöt.  

Lisätietoa APFI:sta ja kotimaisten elokuvien esittämisluvasta: www.apfi.fi 

Takaisin