7.2.2020

Entistä parempi Kopiraittila palvelumuotoilulla

Tekijänoikeustaitojen opettamiseen tarkoitettu Kopiraittila uudistui alkuvuodesta. Muutoksia tehtiin käyttäjiä kuunnellen etenkin verkkopalvelun etusivuun ja rakenteeseen. Palvelumuotoilua hyödyntäneessä projektissa saatiin myös ideoita uusiksi opetussisällöiksi!

”Kopiraittilan pelillinen oppimateriaali on täydentynyt vuosien varrella useilla uusilla sisällöillä. Noin vuosi sitten sivustolle lisättiin laaja kokonaisuus opettajille suunnattua tekijänoikeustietoa. Tämän jälkeen tuntui tarpeelliselta arvioida, löytävätkö opettajat tarvitsemansa sisällöt”, Kopioston lisensointipäällikkö Kirsi Salmela kertoo projektin taustoista.

Kuva: Maria Bregenhøj

Verkkosivustoa lähdettiin kehittämään palvelumuotoilun keinoin. Tavoitteena oli varmistaa, että opettajat saavat eheän kokonaiskuvan eri sisällöistä ja löytävät haluamansa materiaalit helpommin. ”Saimme innostettua Espoon Vanttilan koulun mukaan projektiin”, Salmela kertoo. ”Aloitimme seuraamalla tekijänoikeuksia koskevaa oppituntia sekä haastattelemalla opettajia. Halusimme ymmärtää paremmin sivuston käytön haasteita ja opetuksen suunnittelun vaatimuksia.”  

Opettajia kuuntelemalla huomattiin nopeasti, että sivuston etusivua oli tarpeen muokata. Osa sisällöistä oli vaikea löytää ja jotkut käytetyistä termeistä olivat vaikeaselkoisia. Etusivu suunniteltiinkin uudelleen ja navigaatiota muokattiin. Opettajat tarjosivat myös ideoitaan uusiksi sisällöiksi tekijänoikeustaitojen opettamiseen.

Kuva: Maria Bregenhøj

Opettajilta saatujen ideoiden sekä pöytälaatikkoon aiemmin jääneiden hahmotelmien pohjalta projektissa kehiteltiin uusia konsepteja opetusmateriaaleiksi Kopiraittilaan. Useista ideoista valittiin parhaiksi arvioidut seitsemän, joista tehdyt prototyypit esiteltiin Vanttilan koulun 4.−7.-luokkalaisille oppilaille. Työpajassa eri ikäiset oppilaat saivat kommentoida ja kehitellä ideoita edelleen.

Lapset innostuivat myös keksimään aivan uusia toiminnallisia tapoja opettaa tekijänoikeuksia. “Konseptit vaativat vielä pientä kehittelyä, mutta ehkäpä vielä tänä keväänä saamme uusia opetusmateriaaleja mukaan Kopiraittilaan”, Salmela paljastaa. Opetusideat jatkojalostettiin valmiiksi konsepteiksi, jotka viedään tuotantoon ja tuodaan Kopiraittilaan vähitellen seuraavan kahden vuoden kuluessa.

Kopiraittilan etusivun ja rakenteen jatkokehitysprojekti toteutettiin syksyllä 2019. Kopioston ja Vanttilan koulun lisäksi työhön osallistui palvelumuotoilutoimisto Hellon.

Tutustu uudistettuun Kopiraittilaan!

Takaisin