28.2.2017

Verksexemplar

Ett fysiskt exemplar av ett verk, exempelvis en bok, cd-skiva eller dvd-film. Exemplaret av verket kan vara konkret och fysiskt, men det kan också vara i digitalt format.

Takaisin