28.2.2017

Utövande konstnär

Den som framför ett verk. Till exempel skådespelare, musiker och sångare får skydd för sina framföranden. För att få skydd krävs att det verk som framförs skyddas av upphovsrätten. För att spela in framträdandet behöver man den utövande konstnärens tillstånd.

Takaisin