28.2.2017

Utövande konstnär

Den som framför ett verk, exempelvis en skådespelare, musiker eller sångare, får ett skydd för sitt framförande. För att få skydd krävs att det verk som framförs skyddas av upphovsrätten. För att spela in framträdandet behöver man den utövande konstnärens tillstånd.

Takaisin