28.2.2017

Utgivning

Med utgivning menas att göra exemplar av ett verk tillgängliga för allmänheten med upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Takaisin