27.2.2017

Upphovsrättsinnehavare

Upphovsrättsinnehavaren är en person, ett företag eller en annan juridisk person som äger upphovsrätten till ett verk.

Takaisin