27.2.2017

Upphovsrättsinnehavare

En person, ett företag eller en annan juridisk person som äger upphovsrätten till ett verk.

Takaisin