27.2.2017

Upphovsrättsersättning

En ersättning som betalas till upphovsmannen för användning av ett verk, beviljande av användningsrätt eller annan överlåtelse av upphovsrätten. Upphovsmannen kan ge användningsrätt till sina verk också utan ersättning.

Takaisin