27.2.2017

Upphovsrättsersättning

Upphovsrättsersättning är en ersättning som betalas till upphovsmannen för användning av ett verk, beviljande av användningsrätt eller annan överlåtelse av upphovsrätten. Överlåtelse kan även ske utan ersättning.

Takaisin