28.2.2017

Upphovsrätt

Upphovsrätt är ett skydd för skapande arbete. Upphovsrätten gäller det verk som upphovsmannen – en fysisk person – har skapat. Upphovsrätt är ett samlingsbegrepp för de exklusiva rättigheter som tillkommer upphovsmannen.

Takaisin