28.2.2017

Tillgängliggörande för allmänheten

Att göra ett verk tillgängligt för en större grupp än familjekretsen. Ett verk kan göras tillgängligt för allmänheten genom offentligt framförande, offentlig visning, spridning eller överföring.

Takaisin