23.2.2023

Spridningsrättens upphörande

När rätten att sprida ett verksexemplar upphör att gälla. När ett fysiskt verksexemplar för första gången med upphovsmannens tillstånd har kommit ut på marknaden eller överlåtits till en ny ägare förfaller upphovsmannens exklusiva rätt till spridning av verket. Den upphör alltså att gälla. Till exempel kan en bok som framställts för försäljning lånas från biblioteket utan upphovsmannens tillstånd.

Takaisin