28.2.2017

Samlingsverk

Ett verk som består av flera verk eller delar av verk. Den som skapat ett samlingsverk får upphovsrätt till helheten. Man behöver tillstånd från upphovsmännen för att använda deras verk i ett samlingsverk och för att offentliggöra samlingsverket.

Takaisin