28.2.2017

Royalty

En ersättning som betalas till upphovsmannen för att hen har givit någon rätten att använda ett verk. Exempelvis en ersättning till en författare för försäljning av en bok eller en ersättning till en musiker för försäljning av inspelningar.

Takaisin