27.2.2017

Public domain

Termen används om verk vars skyddstid har gått ut eller vars upphovsmän har avsagt sig upphovsrätten till verket och upplåtit det till fri användning.

Takaisin