28.2.2017

Plagiering

Att framställa ett exemplar av en annan persons verk utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd. Plagiering kränker upphovsmannens ekonomiska och moraliska rättigheter.

Takaisin