28.2.2017

Offentlig överföring

Att göra ett verk tillgängligt för allmänheten med tekniska hjälpmedel.
Att framföra ett verk i radio eller tv eller dela det på internet är överföring. Offentlig överföring hör till upphovsmannens exklusiva ekonomiska rättigheter.

Takaisin