28.2.2017

Offentlig visning

Att visa ett exemplar av ett verk offentligt utan tekniska hjälpmedel, exempelvis utställning av ett bildkonstverk såsom en tavla. Offentlig visning hör till upphovsmannens exklusiva ekonomiska rättigheter.

Takaisin