28.2.2017

Namngivningsrätt

Upphovsmannens rätt att anges som upphovsman till verket när det används. Upphovsmannens namn ska anges på det sätt som god sed kräver.

Takaisin