27.2.2017

Moraliska rättigheter

Omistliga rättigheter som berör upphovsmannens person och respekten för densamma, såsom namngivningsrätten och respekträtten.

Takaisin