27.2.2017

Licens

Ett användningstillstånd genom vilket en upphovsman ger tillstånd att använda ett verk på specifika villkor.

Takaisin