27.2.2017

Klassikerskydd

Även om upphovsrättens skyddstid skulle ha löpt ut innehåller upphovsrättslagen en bestämmelse (53 §) om klassikerskydd. Om ett verk efter upphovsmannens död hanteras på ett sätt som kränker kulturella intressen kan ministeriet förbjuda detta förfarande.

Takaisin