27.2.2017

Klassikerskydd

Skydd som upphovsrättslagen ger ett verk efter att dess upphovsrättsskydd upphört, om verket används efter upphovsmannens död på ett sätt som kränker kulturella intressen. Undervisnings- och kulturministeriet kan förbjuda sådan användning.

Takaisin