28.2.2017

Gemensamt verk

Ett verk som flera upphovsmän skapat tillsammans, där de olika upphovsmännens andelar inte kan särskiljas från varandra.

Takaisin