27.2.2017

Förlagsavtal

Ett avtal mellan en upphovsman och ett förlag om publicering av ett verk.

Takaisin