27.2.2017

Förfalla

När ett fysiskt verksexemplar för första gången med upphovsmannens tillstånd har kommit ut på marknaden eller överlåtits till en ny ägare förfaller upphovsmannens exklusiva rätt till spridning av verket. Den upphör alltså att gälla. I praktiken innebär detta exempelvis att när man har framställt exemplar av en bok för försäljning kan samma verksexemplar i fortsättningen även fritt lånas på biblioteket.

Takaisin