27.2.2017

Följerätt

Följerätten berättigar bildkonstnärer till en ersättning när deras verk säljs till en ny ägare genom professionell eller offentlig försäljning.

Takaisin