8.2.2023

Epäsuora lainaaminen

Alkuperäistekstin (lähteen) sisältämän asian tai sisältöjen ilmaisemista omin sanoin.

Takaisin