27.2.2017

Engångspubliceringsrätt

Med engångspubliceringsrätt avses en rätt som upphovsmannen beviljar att publicera ett verk en gång i en viss publikation, exempelvis rätten att publicera en tidningsartikel i en tidning.

Takaisin