27.2.2017

Engångspubliceringsrätt

Upphovsmannens rätt att publicera sitt verk en gång i en viss publikation. Exempelvis att publicera en tidningsartikel i en tidning.

Takaisin