1.11.2016

Edelleen luovuttaminen

Tekijä voi luovuttaa taloudellisia oikeuksia edelleen jollekin toiselle, esimerkiksi kustantajalle, työnantajalle tai tuottajalle. Luovutuksensaaja ei saa luovuttaa saamiaan oikeuksia edelleen, ellei siitä ole nimenomaisesti sovittu.

Takaisin