23.2.2023

Citering

Ordagrann återgivning av en (muntlig eller skriftlig) originaltext, se direkt citat.

Takaisin