28.2.2017

Citat

Ett lån ur en offentliggjord text. När man citerar måste man ange upphovsmannens namn.

Takaisin