27.2.2017

Bildcitat

Man får citera bilder som anknyter till texten i en vetenskaplig eller kritisk text utan upphovsmannens tillstånd. Bilden måste ha ett sakligt samband med texten.

Takaisin