28.2.2017

Begränsningsbestämmelse

En bestämmelse i upphovsrättslagen som tillåter användning av ett verk utan upphovsmannens tillstånd i vissa situationer. Bestämmelsen begränsar upphovsmannens ensamrätt.

Takaisin