27.2.2017

Bearbetning

En bearbetning av ett verk kan exempelvis vara en översättning eller en förkortning. För att bearbeta ett verk krävs tillstånd från upphovsmannen eller rättsinnehavaren.

Takaisin