27.2.2017

Bearbetning

Bland annat en översättning eller kortversion av ett verk. För att bearbeta ett verk krävs tillstånd från upphovsmannen eller rättsinnehavaren.

Takaisin